โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15


ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440214
รหัส Smis 8 หลัก :
  95012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  440214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน125 ถ.พิพิธภักดี
ตำบล :
  สะเตง
อำเภอ :
  เมืองยะลา
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95000
โทรศัพท์ :
  073212820
โทรสาร :
  073213753
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2452
อีเมล์ :
  k.byala@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยะลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14:32:04 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นายวิษณุ จันทร์แจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นางเพริศพิศ คูหามุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายวสันต์ จุลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

นางวิไลรัตน์ ดีเดช
นางศิรินทิพย์ ทองวิเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557