โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1095440214
รหัส Smis 8 หลัก :
  95012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  440214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KANARASDORNBUMROONG YALA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน125 ถ.พิพิธภักดี
ตำบล :
  สะเตง
อำเภอ :
  เมืองยะลา
จังหวัด :
  ยะลา
รหัสไปรษณีย์ :
  95000
โทรศัพท์ :
  073212820
โทรสาร :
  073213753
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2452
อีเมล์ :
  k.byala@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยะลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:20:27 น.
)

แผนที่พิกัดโรงเรียน
นางเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นางสาวเพริศพิศ คูหามุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายภาสกร แก้ววิชิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
นายวสันต์ จุลพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

นางซาลือมา มายีซา
นายรณชัย จันทร์แก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,333
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โทรศัพท์: 073212820 อีเมล์: k.byala@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายยศธร กานต์ชนาพงศ์ โทรศัพท์: 073212820 อีเมล์: yosatorn@kbyala.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]