• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลบางจาก
  2
  ตำบลบางจาก
  3
  ตำบลบางจาก
  4
  ตำบลบางจาก
  5
  ตำบลบางจาก
  6
  ตำบลบางจาก
  7
  ตำบลบางจาก
  8
  ตำบลบางจาก
  9
  ตำบลบางจาก
  2
  ตำบลบางพึ่ง
  3
  ตำบลบางพึ่ง
  4
  ตำบลบางพึ่ง
  5
  ตำบลบางพึ่ง
  6
  ตำบลบางพึ่ง
  7
  ตำบลบางพึ่ง
  8
  ตำบลบางพึ่ง
  9
  ตำบลบางพึ่ง
  10
  ตำบลบางพึ่ง
  11
  ตำบลบางพึ่ง
  12
  ตำบลบางพึ่ง
  13
  ตำบลบางพึ่ง
  14
  ตำบลบางพึ่ง
  15
  ตำบลบางพึ่ง
  16
  ตำบลบางพึ่ง
  17
  ตำบลบางพึ่ง
  18
  ตำบลบางพึ่ง
  1
  ตำบลบางครุ
  2
  ตำบลบางครุ
  3
  ตำบลบางครุ
  4
  ตำบลบางครุ
  5
  ตำบลบางครุ
  6
  ตำบลบางครุ
  7
  ตำบลบางครุ
  8
  ตำบลบางครุ
  9
  ตำบลบางครุ
  10
  ตำบลบางครุ
  11
  ตำบลบางครุ
  12
  ตำบลบางครุ
  13
  ตำบลบางครุ
  14
  ตำบลบางครุ
  15
  ตำบลบางครุ
  1
  ตำบลบางพึ่ง
  1
  ตำบลบ้านคลองสวน
  2
  ตำบลบ้านคลองสวน
  3
  ตำบลบ้านคลองสวน
  4
  ตำบลบ้านคลองสวน
  1
  ตำบลปากคลองบางปลากด
  2
  ตำบลปากคลองบางปลากด
  3
  ตำบลปากคลองบางปลากด
  4
  ตำบลปากคลองบางปลากด
  1
  ตำบลในคลองบางปลากด
  2
  ตำบลในคลองบางปลากด
  3
  ตำบลในคลองบางปลากด
  4
  ตำบลในคลองบางปลากด
  5
  ตำบลในคลองบางปลากด
  6
  ตำบลในคลองบางปลากด
  7
  ตำบลในคลองบางปลากด
  8
  ตำบลในคลองบางปลากด
  9
  ตำบลในคลองบางปลากด
  10
  ตำบลในคลองบางปลากด
  11
  ตำบลในคลองบางปลากด
  12
  ตำบลในคลองบางปลากด
  13
  ตำบลในคลองบางปลากด

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิตยา มั่นชำนาญ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 • แนะนำบุคลากร

 • นายไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล

 • นายเฉลิมพล ตาแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

19,142
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พรทิพย์​ วัฒนา​ดิลก​กุล​ โทรศัพท์: 0891203882 อีเมล์: Pwdk2506​@rpr.ac.th​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]