• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  2
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  3
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  4
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  5
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  6
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  7
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  8
  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  1
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  2
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  3
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  4
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  5
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  6
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  7
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  8
  ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  1
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  2
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  3
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  4
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  5
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  6
  ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  1
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  2
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  3
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  4
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  5
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  6
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  7
  ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมัชญา ผุดผ่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิชญามณฑน์ วัฒนธัชพงศ์

 • นายกิจจา กสิกรรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-666188 อีเมล์: wangchansch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวภา เอี่ยมกำแพง โทรศัพท์: 0801047347 อีเมล์: yawwapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]