• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านป่าไร่(เก่า) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  4
  บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  9
  บ้านใหม่ดีงาม ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  3
  บ้านหนองหญ้าเมย ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  5
  บ้านภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  8
  บ้านป่าไร่(ใหม่) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถาพร เจกะพงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสาวคนธ์ พลภูเขียว

 • นางสมศรี จันทร์ประโคนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,679
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037247349 อีเมล์: obecsk2034@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาภรณ์ จอยไธสง โทรศัพท์: 0625342951 อีเมล์: qaz083882gamil. com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]