โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านหนองรี
  2
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  4
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  5
  ชุมชนนพเก้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  6
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  7
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  9
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  13
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  14
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  15
  ตลาดใน ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  16
  ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  17
  บ้านบุ่งลำไยตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  18
  บ้านบุ่งพัฒนา ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำลอง ซองผม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรนุช มองพิมาย

 • นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,920
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-411311 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งตะวัน สหุนันท์ โทรศัพท์: 0955946329 อีเมล์: thaiwattanaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]