โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตะคลองแล้ง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  2
  ขอนสะตือ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  3
  โค้งยาง ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  4
  คลองพุดซา ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
  5
  บ้านเกาะ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพัชรา กิตติพลอนันต์

 • นางกนกวรรณ ป้องกลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,581
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]