• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  -
  เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  -
  ชุมชนหนองรี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  -
  ชุมชนหนองกราด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  -
  ชุมชนหนองเสม็ด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  3
  บ้านดอนแสลงพันธ์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  7
  บ้านหนองบัวรอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  1
  บ้านโคกน้ำทรัพย์ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  11
  บ้านหนองตาเข้ม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  13
  บ้านหนองงิ้ว ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  14
  บ้านทุ่งแสงทอง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  6
  บ้านบัวตารุ่ง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  12
  บ้านหนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  1
  บ้านโคกแร่ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  2
  บ้านลุงไผ่ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  3
  บ้านหนองนา ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  4
  ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  5
  ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  6
  บ้านหนองปรือใหญ่ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  7
  บ้านหนองปรือ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  8
  บ้านไร่โคก ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  9
  บ้านหวาน ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  10
  บ้านหนองยายพิมพ์ ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  11
  ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  12
  ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  13
  บ้านหนองเสม็ดพัฒนา ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  14
  ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  10
  บ้านหนองตาโรง ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  1
  บ้านโคกน้ำทรัพย์ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  2
  บ้านโคกน้ำทรัพย์ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  3
  บ้านหนองถั่วแปบ ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  4
  บ้านดอนยาว ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  5
  บ้านวังกระโดน ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  6
  บ้านสระสี่เหลี่ยม ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  7
  บ้านหนองผักแว่น ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  8
  บ้านโคกแสงทอง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  9
  บ้านโคกแสงทอง ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  10
  บ้านแพงพวย ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  11
  ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรธี เครือบคนโท
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ขุนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยา ครองไกรเวช

 • นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,045
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0640920077 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]