โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านบุ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  3
  บ้านละลม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  4
  บ้านตาจง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  5
  บ้านหนองปรือ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  6
  บ้านหนองปรือใหม่ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  7
  บ้านหัวสะพาน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  8
  บ้านหัวสนาม ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  9
  บ้านตางอน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  11
  บ้านดอนมัน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  13
  บ้านสว่างพัฒนา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  14
  บ้านหนองคัน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  15
  บ้านหนองมดแดง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  16
  บ้านหนองโบสถ์ ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
  19
  บ้านปากช่อง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีระพล ลอยประโคน

 • นางธีรพร ชุมนุมดวงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044618458 อีเมล์: tajongpit@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทุมวดี สุขจันดี โทรศัพท์: 0853125564 อีเมล์: Patoomwadee@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]