• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  ไทย ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทรื
  9
  โคกมะเมียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  11
  หลักวอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  16
  ดู่พัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรอด อินเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเกล้า ดำแก้ว

 • นางพิมลมาศ ไกรจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,512
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044516012 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกล้า ดำแก้ว โทรศัพท์: 0853099253 อีเมล์: kloau_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]