โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านปะอาว ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  3
  บ้านทะเม็งตรัย ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  5
  บ้านอังกัญ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  6
  บ้านปลูง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  7
  บ้านสัมพันธ์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  8
  บ้านโคกมะกะ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  12
  บ้านสวายทอง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  16
  บ้านหนองก็วล ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  17
  บ้านครองธรรม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  18
  บ้านปลูงใต้ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมนูญ บุญงอก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุพัตรา รัตนกาญจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักราวุธ ถือคุณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิลพันธ์ จันทร์เกลี้ยง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตญา ดาทอง

 • นางชลิตา เปรียบนานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,400
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-2363,0-4455-1407 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]