• WEB โรงเรียน
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  6
  บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  7
  บ้านโนนแกด ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  13
  บ้านเหล่าโนนตูม ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  8
  ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  2
  ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  8
  ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  11
  ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวาสนา สงโสด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปวิชญานิชาภัทร รชตศุภากร

 • นางสาวอนัญญา ยอดจักร์

 • chatสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,369
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนแกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0985845394 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิฆัมพร อุดมศรี โทรศัพท์: 0985845782 อีเมล์: 2511Khem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]