โรงเรียนบ้านหนองดุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
  11
  หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
  15
  หนองดุม ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
  8
  โนนคำแก้ว ต.ไพบูลย์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพร สอดศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอธิณัฎฐ์ รักพรหม

 • นางสาวพรพรรณ ตันสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,761
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วิชุดา ทัดเทียม โทรศัพท์: 0857583810 อีเมล์: patcharin281234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]