• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  บ.น้ำคำแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  8
  บ.น้ำคำแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  9
  บ.คำเกิ่ง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  10
  บ.หนองจิก ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  4
  บ.โนนขวาว ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  11
  บ.นายูง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  4
  บ.หนองมะแซว ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  3
  บ.คำไหล ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  6
  บ.หนองแสง ต.หนองช้าง อ.ม่วงามสิบ จ.อุบลราชธานี
  3
  บ.ไพบูลย์ ต.หนองช้าง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  16
  บ.หาดน้อย ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  6
  บ.หาดใหญ่ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  8
  บ.ขามน้อย ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  14
  บ.โนนแคน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลรชธานี
  11
  บ.ทุ่งนกเขียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  5
  บ.สร้างถ่อ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  2
  บ.ธรรมละ ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
  12
  บ.โชคชัย ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ เจือบุญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทนงศักดิ์ สิงห์นาค

 • นายสมศักดิ์ สินธุ์งาม

 • facebookสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,342
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0966910069 อีเมล์: web@srinamkham.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]