• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  4
  เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  1
  ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  3
  ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  12
  ต.หนองนาเเซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  1
  ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  3
  ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  6
  ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  1
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  2
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  5
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  6
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  8
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  12
  ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอภิชัย อาจประจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกัลยา มีหมู่

 • นางสาวอาภากร สงวนนามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,549
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]