• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  6
  บ้านนาทอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  8
  บ้านนาล้อม ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  2
  บ้านท่าศรีชมชื่น ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  3
  บ้านหนองกุง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  4
  บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  5
  บ้านนาซาว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  7
  บ้านปากคลอง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  9
  บ้านโนนสง่า ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  10
  บ้านโพนแก้ว ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
  11
  บ้านศรีประมวล ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไสว จันทร์อ้วน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิพัชชา วงศ์อามาตย์

 • นางสาวพิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,698
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร บุญญาพิทักษ์ โทรศัพท์: 0637848271 อีเมล์: siriwatgan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]