• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านภูทอง ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านศรีสุวรรณ ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านพนมพัฒนา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านหนองกุงใต้ ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านหนองกุง ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านนาตาแหลว ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านดงยาง ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านคูหาพัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านหนองเหลือง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านนาไร่เดียว ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านนาสี ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านขาม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านหินฮาว ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านศรีวิไล ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านซำภูทอง ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  บ้านนานิคม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  บ้านน้ำกง ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  บ้านพิทักษ์พัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  13
  บ้านสุรินทร์พัฒนา ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านเชียงฮาย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านโนนป่าหว้าน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านนาไก่ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านหินนกยูง ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านนาคำน้อย ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  1
  บ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  2
  บ้านโนนงาม ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  3
  บ้านเซิน ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  4
  บ้านโนนสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  5
  บ้านวิจิตรพัฒนา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  6
  บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  7
  บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  8
  บ้านค่ายสว่างพัฒนา ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  9
  บ้านเซินน้อย ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  10
  บ้านวิจิตรพัฒนาสอง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  11
  บ้านนาดีสอง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
  12
  บ้านศรีัสำราญ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนิรามัย พลสนอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนธรณ์ บุญพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาจ โสภากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวทิพวรรณ วาดวงศ์

 • นายธวัชชัย ทองอุทัยศรี

 • Social networkสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,597
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]