โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านหนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  9
  บ้านหนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  2
  บ้านหนองโพงโพด ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  5
  บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  8
  บ้านหนองหว้า ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  6
  บ้านหนองศาลา ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแแพ จังหวัดขอนแก่น
  7
  บ้านหนองศาลา ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  11
  บ้านโป่งเอียด ตำบลขัวเรือง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
  4
  บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  11
  บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  1
  บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  10
  บ้านนาชุมแสง ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
  3
  บ้านหนองย่างแลน ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณัฐธนัน คณาทรัพย์นุกูล

 • นางสาวจิราพรรณ ดอนม่วงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]