โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
 


 • ดูผลการเรียนออนไลน์
 • https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1045450467
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  เมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  2
  เมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  3
  เมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  4
  ดอนน้ำสร้าง ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  5
  นางเหล่ง ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  8
  โนนสนาม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  9
  เมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
  13
  บ้านขี้เหล็ก ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลภัสกร เวียงชนก

 • นางศรินณา อุตมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043611723 อีเมล์: muangprai7799@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณษา พันสีเงิน โทรศัพท์: 089-7100075 อีเมล์: school192@roiet3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]