• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านหนองนกเขียน ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  3
  บ้านสว่างเ หนือ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  4
  บ้านหนองเมย ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  5
  บ้านหนองสำราญ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  6
  บ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  7
  บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  8
  บ้านราษฎรสามัคคี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  10
  บ้านคำม่วงหวาน ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  11
  บ้านทุ่งนาทอง ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  5
  บ้านหนองสะเดา ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเสริฐ บำรุงรส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัจฉรา ศรีไชย

 • นายรัศมี ศึกขยาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,225
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043577240 อีเมล์: 1045450685@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จุฑามาศ ไชยธงรัตน์ โทรศัพท์: 0641384655 อีเมล์: Chutamas.chai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]