• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านศาลางาม ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  2
  บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  3
  บ้านหัวช้าง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  4
  บ้านป่ากุง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  5
  บ้านขวาว ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  6
  บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  7
  บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  8
  บ้านโคกกลาง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  9
  บ้านหนองงาม ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  1
  บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  2
  บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  3
  บ้านผึ้ง ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  4
  บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  5
  บ้านหนองเหล็ก ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  6
  บ้านเด่นราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  7
  บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  8
  บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  9
  บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  10
  บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  11
  บ้านเด่นราษฏร์ ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  12
  บ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  13
  บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  10
  บ้านเหล่ามุง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  11
  บ้านต่องต้อน ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  12
  บ้านหัวช้าง ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  13
  บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  14
  บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  15
  บ้านหนองชมพู ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  16
  บ้านขวาวนคร ตำบหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
  17
  บ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวงศกร ประกอบนันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธนิตา สิทธิหาโคตร

 • นายสมหมาย อามาตย์เสนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,232
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043506116 อีเมล์: nongheecharoenwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธรรณวัฒน์ เหลาลา โทรศัพท์: 0941978656 อีเมล์: mgnn.lao1008@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]