• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
  • ไม่พบข้อมูล
 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอานนท์ นนทวัน
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวราภรณ์ โพนะทา
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสามารถ กินะรี
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุวรรณี โพธิ์ศรี

  • นางสาวณิชาภา นามวงค์ไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,253
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 0833451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]