• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านโพธิ์ชัย ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  6
  บ้านโนนแสบง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  2
  บ้านนาดูนนาดี ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  1
  บ้านหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  4
  บ้านคำลอดพื้น ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  5
  บ้านบ่อแดง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  3
  บ้านโพธิ์ชัย ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  1
  บ้านห้วยทราย ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  2
  ชุมชนห้วยหลัว ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  3
  บ้านเหล่าผักใส่ ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
  2
  บ้านนาจานกล้วยน้อย ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรเวช แง่พรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายคำสอน ประเสริฐสังฆ์

 • นายเกียรติศักดิ์ แสนเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,575
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 042702201 อีเมล์: pct_47032010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนกรัตน์ ไชยวารี โทรศัพท์: 0836764109 อีเมล์: kanokrut.d@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]