โรงเรียนแม่แจ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านทุ่งยาว ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านต่อเรือ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  3
  บ้านสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  9
  บ้านกิ่วสะแวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  4
  บ้านเกาะ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  5
  บ้านต้นตาล-นางแล ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  6
  บ้านพร้าวหนุ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  7
  บ้านป่าเท้อ-บนนาใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  8
  บ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  9
  บ้านห้วยริน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  10
  บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  11
  บ้านแม่มิงค์ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  12
  บ้านช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  13
  บ้านป่าตึง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  14
  บ้านบนนา-แม่กึ๋ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  15
  บ้านพุทธเอ้น ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  16
  บ้านแพม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  17
  บ้านสันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  18
  บ้านเจียง-ป่าฝาง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  19
  บ้านใหม่ปูเลย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  1
  บ้านสามสบ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านผานัง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  3
  บ้านเหล่า ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  4
  บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  5
  บ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  6
  บ้านยางหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  7
  บ้านห้วยไห ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  8
  บ้านแม่ยางส้าน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  9
  บ้านนาเรือน ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  10
  บ้านไร่ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  1
  บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านมืดหลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  3
  บ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  4
  บ้านแม่ป็อก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  5
  บ้านสบลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  6
  บ้านทุ่งแก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  7
  บ้านแม่แอบ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  8
  บ้านอมแรด ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  9
  บ้านกิ่วสะแวก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  10
  บ้านก๋องกาย-ถวน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  11
  บ้านอมสูง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  12
  บ้านบุนปอน-ห้วยวอก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  13
  บ้านแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  1
  บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านนากลาง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิกร แก้วคำดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวสันต์ พิทาคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพนิดา จริยา

 • นายสามารถ ใสญาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,687
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-485104 อีเมล์: info@maechaem.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรุติ สิทธุวานนท์ โทรศัพท์: 0963325496 อีเมล์: kruniruth@maechaem.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]