โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  แม่เลน
  3
  บ้านเปาสามขา ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  4
  บ้านวาก ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  5
  บ้านป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  1
  ทุ่งเหล่า ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  6
  บ้านป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  7
  ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  8
  ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  9
  ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  10
  ป่าไม้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  11
  ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  1
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  6
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  7
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  8
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  9
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  10
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  11
  ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  1
  บ้านสหกรณ์ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2
  บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  3
  บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  4
  บ้านสหกรณ์ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  5
  บ้านสหกรณ์ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  6
  บ้านสหกรณ์ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  7
  บ้านสหกรณ์ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  8
  บ้านสหกรณ์ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  1
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  6
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  7
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  8
  ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  1
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  6
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  7
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  8
  ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  1
  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  1
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  6
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  7
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  8
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  9
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  10
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  11
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  1
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  2
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  4
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  5
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  6
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  7
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  8
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  9
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  10
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  11
  ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเทียม วันมหาชัย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิตยา ไชยอาม

 • นายธเนศ สุนทรนันทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]