โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านใหม่บวกคะยอม ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  2
  บ้านหนองสมณะ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  3
  บ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  4
  บ้านปางกอตัน ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  5
  บ้านโป่งรู ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  6
  บ้านห้วยไฟ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  7
  บ้านนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  8
  บ้านบวกกอห้า ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  9
  บ้านสันห้างเสือ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  10
  บ้านน้ำย้อย ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  11
  บ้านผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  12
  บ้านหนองสมณะใต้ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
  13
  บ้านหนองเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติ ปานมี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประดิษฐ์ ภาชนนท์

 • นางภัทรียา กันทาดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,360
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555372 อีเมล์: wp@wp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]