• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  5
  บ้านโป่งขวาก ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  2
  บ้านลุ่ม ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  3
  บ้านหัวทุ่ง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  4
  บ้านแม่สัน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  6
  บ้านส้มป่อย ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  7
  บ้านปันเต้า ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  8
  บ้านนาเงิน ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  9
  บ้านหัวทุ่งพัฒนา ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  1
  บ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  2
  บ้านเวียงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  3
  บ้านนาบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  4
  บ้านนาน้ำมัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  5
  บ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  6
  บ้านสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  7
  บ้านหนองบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  8
  บ้านแม่ยามเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  9
  บ้านแม่ยามใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  10
  บ้านเหล่า ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  11
  บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  12
  บ้านใหม่สันป่าตึง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  13
  บ้านสันกำแพงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  14
  บ้านสันกำแพงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  15
  บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบุปผา ฮาวกองแก้ว

 • นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม

 • บทเรียนออนไลน์
 • *กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  *กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
  *
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,410
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054-343440 อีเมล์: msw.lampang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทกานต์ ดวงมาลา โทรศัพท์: 0932407604 อีเมล์: jantana28@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]