โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  4
  บ้านจอซิเดอเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4
  บ้านจอซิเดอใต้ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4
  บ้านซิแหย่โล่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4
  บ้านอุนูใต้ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4
  บ้านอุนูเหนือ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4
  ห้วยเฮี๊ยะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทักษิณ นามวงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอาคม น่านกร

 • นายชัชวาลย์ ภูแซมแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 052-049550 อีเมล์: josider.hnear@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ ศรีธิ โทรศัพท์: 0892247138 อีเมล์: sarawoot52181400138@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]