โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  2
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  3
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  4
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  5
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  6
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  7
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  8
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  9
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  10
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  11
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  12
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  13
  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  1
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  2
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  3
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  4
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  5
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  6
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  7
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  8
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  9
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  10
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  11
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  12
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  13
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  14
  ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  2
  บ้านกองแป ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  5
  บ้านห้วยเหี่ยะ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  6
  บ้านแม่ลาย ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  7
  บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  1
  บ้านป่าโปง ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำรัส ปันทวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพุทธพงษ์ โรจนเกียรติคุณ

 • นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,416
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-687981 อีเมล์: swwyacth@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิรมย์ สังข์แดง โทรศัพท์: 0800921007 อีเมล์: teacher15@swwy.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]