โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  8
  บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3
  บ้านกองอูม ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3
  บ้านแม่เงา ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  3
  บ้านแม่เลาะ ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณภา กุนนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนกฤต โตสุวรรณ

 • นางสาวรสสุคนธ์ องอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: banmaengao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]