• แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
 • นายสุวรรณ  เหล่าแช่ม
  นายศราวุธ  มีเครือ
  นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
  นางรณิดา  ภวกวินโชติ
  นางสาวจุฑารัตน์  พิลึก
  นางสาวภัสร์สร  ทองศรี
  นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
  นางสาวอวรรณ  เอกขะ
  นางสาวมลฤดี  ลำดวน
  นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
  นายปริญญา  ไวเขตการ
  นางสาวสายพิน  สุขสถาน
  นายสายทาน  ทรงรัตน์
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านเขาวงษ์
  2
  บ้านวังพง
  3
  บ้านเขาตะพาบ
  4
  บ้านวังหิน
  5
  บ้านบุ่งโก
  6
  บ้านคลองตะขาบ

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิวภา บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุวรรณ เหล่าแช่ม

 • นายเฉลิมพล บุษบรรณ์

 • รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • https://drive.google.com/file/d/1OZm6MHgeBvzt4npPbBaQe0MvmBpSfwB9/view?usp=sharingสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,437
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]