• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  หมู่บ้านแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก
  2
  หมู่บ้านลำร้อง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  1
  หมู่บ้านริมเมย ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  1
  หมู่บ้านใต้ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  1
  หมู่บ้านบ้านใหม่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  6
  หมู่บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  7
  หมู่บ้านแม่โพ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  8
  หมู่บ้านอู่หู่ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  8
  หมู่บ้านแกลมื้อโจ๊ะ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  10
  ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  11
  ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  12
  ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  13
  ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  14
  ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกฤษณะ เครืออยู่
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอธิษฐ์ บุญเจริญ

 • นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ โทรศัพท์: 0808487885 อีเมล์: pnpcsw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]