• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศตะวันออกและทิศใต้ของโรงเรียน
  2
  บ้านท่านา ตำบลทุ่งน้อย เภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศตะวันตกของโรงเรียน
  3
  บ้านท่าดาน ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพืจืตร อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโรงเรียน
  4
  บ้านทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศเหนือของโรงเรียน
  5
  บ้านท่าโบสถ์ ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพืจิตร อยู่ทิศเหนือของโรงเรียน
  6
  บ้านท่ายา ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศใต้ของโรงเรียน
  7
  บ้านท่าบัวทอง ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ทิศเหนือของโรงเรียน

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลาวรรณ เข็มทอง

 • นางสาวจินดาพร อั่วหงวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,166
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056903482 อีเมล์: thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวรรณ์ สายสุจริต โทรศัพท์: 0932854518 อีเมล์: thongnoi11pipatsophon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]