โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  คลองคูณ ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  3
  อ้อมหล่ม ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  4
  ท่าควาย ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
  7
  ศาลากลางบ้าน ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมปอง บุญรอด

 • นายธีระพงศ์ ประสิทธิเขตรวิทย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,164
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]