โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  -
  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  -
  ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  -
  ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  1
  ซินเสีย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2
  กำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  3
  โกรกกรากใน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  4
  บางหญ้าแพรก ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  5
  หัวโพรง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  6
  นาเกลือมณีรัตน์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  1
  ท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2
  ชีผ้าขาว ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  3
  ท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  4
  ท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  5
  ท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  6
  ท่าจีน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  7
  หลังศาล ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  1
  คลองปากบ่อ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2
  ยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  3
  ศรีเมือง ตำบลทท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  4
  คลองปีกนก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  5
  ท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  6
  คุ้งสำเภา ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  7
  คลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  8
  คลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  1
  โคกตานุช ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  2
  บางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  3
  หุบสังกระสี ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  4
  ปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  5
  หนองตาแอว ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  6
  คลองเจ๊ก ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  7
  หนองทะเล ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  8
  ตาฟัก ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  9
  ราษฎร์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  4
  โคก ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  5
  ขอม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประพจน์ แย้มทิม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีระพล วงศ์สุริยานนท์

 • นางขวัญทิพย์ (เรวดี) จันทร์ดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,810
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411885 อีเมล์: skwittayalai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0875108950 อีเมล์: moonoteti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]