• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านใหม่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  2
  บ้านแขก ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  4
  บ้านปากคลอง ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  6
  บ้านกระทุ่มราย ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวคณิตา พงษ์เผือก

 • นางสาวณัฐวดี สินสุข

 • แบบประเมิน ITA Online
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,815
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: pakkhong@petburi.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]