• E-service รร.บ้านนกงาง
 • SMSS

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5,7
  บ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา อักษรพิบูลย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวชนิดาภา ศรีคล้าย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพรรณี จงจิตร

 • นายประมูล แสงโสภณ

 • Facebook โรงเรียนบ้านนกงางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]