• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-8
  ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1-9
  เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  10
  ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  11
  เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  10
  เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1-9
  เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  1-6
  ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม หวันอาหลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปริณาห์ แก้วฉิมพลี

 • นายสุริยัน ทรัพย์เลิศทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางกฤษณา ไชยธาดา โทรศัพท์: 0937879779 อีเมล์: nui.nui63@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]