ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ทำเนียบบุคลากร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัดเขียนเขต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      224 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      19 เครื่อง
รวม
      243 เครื่อง
ใช้งานได้:
      203 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      12 เครื่อง
รวม
      12 เครื่อง
ใช้งานได้:
      12 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      255 เครื่อง
ใช้งานได้:
      215 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-07-22 13:47:12 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ระบบ ADSL
ความเร็ว:
       100
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Kbps
งบประมาณ/เดือน:
      

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-07-22 13:55:28 น.

ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางวงศ์สิริ เทพหนู
นางสาวบุศรา ไชยมงคล

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
 • แบบวัดผล 1-16
 • แบบประเมินการนิเทศการสอน
 • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 • หลักสูตรสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
 • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
 • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
 • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
 • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
 • เอกสารการลา
 • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
 • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
 • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่าย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,268
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]