โรงเรียนโคราชพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนโคราชพิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      140 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      140 เครื่อง
ใช้งานได้:
      140 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      80 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      80 เครื่อง
ใช้งานได้:
      80 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      220 เครื่อง
ใช้งานได้:
      220 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2015-11-30 17:02:17 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      23 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       Dial up
ความเร็ว:
       6
สถานะการใช้งาน:
       งานธุรการ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       1300

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2015-11-30 17:06:11 น.

นางสมจิต มุ่งกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคราชพิทยาคม
นายรณกร ศรวิโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคราชพิทยาคม

นางประทุม ปราบจะบก
นางสาวณัชชาพร ศรีทานันท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,219
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044-21339-8 อีเมล์: school@korat.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวิภูษิต จูงกลาง โทรศัพท์: 0853456550 อีเมล์: siammonkongmesuk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]