Follow on Facebook

ตรวจผลการเรียน

DLIT

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      65 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      30 เครื่อง
รวม
      95 เครื่อง
ใช้งานได้:
      90 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      35 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      35 เครื่อง
ใช้งานได้:
      33 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      130 เครื่อง
ใช้งานได้:
      123 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      7 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-02-01 13:34:02 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-02-05 16:51:31 น.

นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมพลวิทยาสรรค์

นางภัคจิรา วงศ์เจริญ
นายคมกริช สุขแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044596104 อีเมล์: cws@workmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา ปรากฎมาก โทรศัพท์: 0979784429 อีเมล์: witty3ii@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]