• กรอกเลข ปชช.13หลัก


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านหมากแข้ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      237 เครื่อง
รวม
      237 เครื่อง
ใช้งานได้:
      237 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      1 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      16 เครื่อง
รวม
      17 เครื่อง
ใช้งานได้:
      17 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      254 เครื่อง
ใช้งานได้:
      254 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-07-05 14:01:12 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-07-05 14:03:21 น.

นายสุวัฒน์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นางทิพย์อาภรณ์ ศรีทุมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นางศิริกัญญา คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นางอรุณศิริ จันทร์หล่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง

นางบัวลัย จันทะเลิศ
นางพะเยาว์ จิตรโกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์: admin@bmk.in.th
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา ธาตุไพบูลย์ โทรศัพท์: 0817172652 อีเมล์: aranyathatchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]