โรงเรียนหนองหานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนหนองหานวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      128 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      128 เครื่อง
ใช้งานได้:
      120 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      8 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      67 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      67 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      7 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      195 เครื่อง
ใช้งานได้:
      180 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      15 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-30 08:11:37 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      4096/4096 Mbps Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-30 08:15:34 น.

นายธวัช บรรเลงรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายธนพล น้อมระวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นางสุธิดา ตาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายธีระพงศ์ ศรีคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา

นางภัทราพร เดชศรีเมธีชัย
นายกลยุทธ แก้วบัวดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,372
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-261184 อีเมล์: nonghanwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนิตา สิงห์บุญมี โทรศัพท์: 0894173336 อีเมล์: por5677@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]