โรงเรียนหนองหานวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนหนองหานวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      179 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      179 เครื่อง
ใช้งานได้:
      184 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      15 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      67 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      67 เครื่อง
ใช้งานได้:
      60 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      7 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      246 เครื่อง
ใช้งานได้:
      244 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      22 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-10 07:36:58 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      4/4 Mbps Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-10 07:36:01 น.

นายธวัช บรรเลงรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายชาญชัย คฑาเหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายเทอดพงษ์ แสนอุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นางสุธิดา ตาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา

นายชาญณรงค์ สุทธิวรรณา
นางอัจฉราพรรณ พลสิมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

498
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-261184 อีเมล์: nonghanwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนิตา สิงห์บุญมี โทรศัพท์: 0894173336 อีเมล์: por5677@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]