โรงเรียนหนองหานวิทยา


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนหนองหานวิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      179 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      179 เครื่อง
ใช้งานได้:
      184 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      15 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      67 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      67 เครื่อง
ใช้งานได้:
      50 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      17 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      246 เครื่อง
ใช้งานได้:
      234 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      32 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2015-06-29 15:47:39 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      CAT
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      4/4 Mbps Kbps
สถานะการใช้งาน:
      low

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2015-06-29 15:49:08 น.

นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายเทอดพงษ์ แสนอุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นายสำราญ โซ่สายคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา
นางสุธิดา ตาทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหานวิทยา

นางสุภดี โซ่สายคำ
นางสาวยุวดี วงษ์กันยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหานวิทยา โทรศัพท์: 042-261184 อีเมล์: nonghanwit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนิตา สิงห์บุญมี โทรศัพท์: 0894173336 อีเมล์: por5677@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ