โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวชิรป่าซาง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      124 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      30 เครื่อง
รวม
      154 เครื่อง
ใช้งานได้:
      105 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      49 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      59 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      6 เครื่อง
รวม
      65 เครื่อง
ใช้งานได้:
      53 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      12 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      219 เครื่อง
ใช้งานได้:
      158 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      61 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2018-07-05 14:13:36 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
       ADSL
ความเร็ว:
       4096/1024
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       2109.40

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-12 11:17:31 น.

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วชิรป่าซาง

นางสาวชุติมา เจริญผล
นายอนุพันธ์ ปัญญญาอุ้ยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,516
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555373 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]