โรงเรียนน่านนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนน่านนคร

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      25 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      60 เครื่อง
รวม
      85 เครื่อง
ใช้งานได้:
      50 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      35 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      5 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      15 เครื่อง
ใช้งานได้:
      9 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      5 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      100 เครื่อง
ใช้งานได้:
      59 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      40 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-06 14:44:23 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      leaseline
ความเร็ว:
      2 Mbps Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       DSl
ความเร็ว:
       10Mbps (จำนวน3วง)
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       5000

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-06 14:43:30 น.

นางวีระวรรณ คฤหานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น่านนคร

นางธัญรดา รุนทา
นายยุทธนา กันทะสอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,242
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โทรศัพท์: 054741804 อีเมล์: nannakornschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชรัตน์ นรารัตนประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0848128660 อีเมล์: ิbe_beeing@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]