โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายมนูญ  พุฒทอง

  พันเอก จิรโรจน์  ธูปเทียนรัตน์

  นายสิทธิชัย  ผลหิตานนท์

  นางอรศรี  ศิลปี

  นางนวนัท  แจ่มนิยม

  นางสาวอัญชลี  ศรีสวัสดิ์

  นางฐิติชญา  วีระชาลี

  นางพิมพ์ศิริ  สุวรรณาคร

  นางสาวเพ็ญพร  ดิษยบุตร์

  นายชัยยุทธ  ฉันทกุล

  นางกรรณิกา  สุวรรณธาดา

  พระครูสังฆรักษ์กิตติมา  กิตติมานันโท

  พระมหาปณิธาน  โชติปญโญ

  นายสมัย  สวนสอน

  นายวิรัตน์  พุ่มศรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:56:35 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022816104, 0228 อีเมล์: parinayok180595@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวภางค์ ผลรัตน์ โทรศัพท์: 022816104 อีเมล์: saovaphang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]