โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ประวัติโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

 

 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในอาคารสงเคราะห์พิบูลเวศม์ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร ในที่ดินของธนาคารสงเคราะห์ (ปัจจุบันโอนเป็นอาคารเคหะแห่งชาติ) ซึ่งมีเนื้อที่จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา พร้อมอาคานึกชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง หลังละ 2 ห้องเรียน (ได้รื้อก่อสร้างเป็นตึกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ในปัจจะบัน) และอาคารทรงไทย 1 หลัง ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นอนุบาลเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2498 โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์" สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติการโอนโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2523 เมื่อวันทีี่ 12 พฤษาคม 2524 การเคหะแห่งชาติได้ยกกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินเพิ่มให้อีก 1 แปลง มีเนื้อที่ 1 ไร 3 งาน 88 ตารางวาซึ่งติดกับแปลงที่ดินเดิม (เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ รวมเป็นเนื้อที่ผืนเดียวกันรวม 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา เพื่อให้ใช้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาขยายโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 120 ตอนที่ 63 ก ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ, ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

อาคารเรียน

1. อาคารเีรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาึคาร 1) จำนวน 15 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณ ปีั 2513 จำนวน 1,500,000 บาท

2. อาคารเรียนแบบตึกพิเศษ 3 ชั้น (อาคาร 2) จำนวน 17 ห้องเรียนสร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2518 จำนวน 3,000,000 งบประมาณปี 2519 จำนวน 450,000 บาท

3. อาคารเีรียนตึกพิเศษ 4 ชั้น (อาคาร 3) มีชั้นดาดฟ้า สามารถใช้เป็นที่เรียนกิจกรรมได้ มีห้องเรียน 48 ห้องเรียน สร้างด้วยเงินงบประมาณปี 2526-2528 จำนวนเงิน 16,332,000 บาท รวมอาคารเรียน 3 หลัง จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 80 ห้องเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-06 14:35:58 น.

นายสุวรรณ ยะรังวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิบูลเวศม์
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพิบูลเวศม์

นางปรียาพร สิริสรรพ
นายสมนึก สุยะสืบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,169
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 023814264, 023912625 อีเมล์: admin@pbw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เดือนเต็ม มัดตาเฮต โทรศัพท์: 0898894392 อีเมล์: dueantem@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]