• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดพลับพลาชัย แต่เดิมเมื่อพ.ศ.2476  เป็นที่ตั้งขอโรงเรียนประชาบาลวัดพลับพลาชัย  อาศัยศาลากาเปรียญของวัดเป็สถานที่เรียน  เปิดสอนในระดับชัน  ป.1-ป.5  โดยชั้น ป.1-ป.2 สอนวิชาสามัญ  ส่วนชั้น ป.3-ป.5  สอนวิาชีพ  มีคูใหญ่คนแรกชื่อ   นายังกวย  ทรวดทรง

      ในปีพ.ศ. 2477 ทางราชการได้สร้างอาคารไม้สองชั้น   ให้เป็นทีเรียน  และแต่งตั้งให้  นายไกร   หิรัญวงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       พ.ศ. 2483  โรงเรียนได้โอไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร  และได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ด้วย

       พ.ศ.2485 โอนไปสังกัดกระทรวศึกษาธิการ

        พ.ศ.2504  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  1,500,000  บาท เพื่อสร้างอาคารใหม่ ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2504 และถือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดโรงเรียนมี นางสมเจตน์  ดงไม้น้ำ  เป็นครูใหญ่คนแรก  รับนักเรียนเข้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 โดยจัดเป็นสองรอบ  มีครู 28  คน  ภารโรง 1  คน

        พ.ศ. 2505-2506  ก่อสร้างต่อเติมคารเรียนอีก2  ช่วง  จนแล้วเสร็จเป็นรูปตัวยู  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  4,500,000  บาท  เป็นตึก  3  ชั้น  40  ห้องเรียน 1 ห้องประชุม และ 1 ห้องสมุด  เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นป.5-ป.7  นักเรียน ชั้น  ป.7  ที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นแรก เมือ 16 มนาคม 2507  จำนวน 484  คน

   

     

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 15:23:45 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: plubpla.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาดา แซ่อึ้ง โทรศัพท์: 0645354124 อีเมล์: ppetch4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]