โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ประวัติโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

          โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2525 เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่เรือวรเทพีพลารักษ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2527 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษรย่อ ธ.บ.ว. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527
          มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ซึ่งท่านขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ไร่ 34 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาคุณป้าสะอาด ประมวลมิตรา คุณอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา รองศาสตราจารย์วิยะดา เทพหัตถี พ.อ.อ.ชีวิน หงส์รัตน์ คุณชูชาติ หงส์รัตน์ และคุณกัณทรี ประทีปทอง มองที่ดินให้โรงเรียนอีกจำนวน 3 งาน 49 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
นายปัญญา จันทร์อิ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

นายถวัลย์ ศรีสุขะโต
นางสาวเอมอร เจริญศรีวิสุทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2465-5976 อีเมล์: thonburee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิตติ โสภาที โทรศัพท์: 0851671175 อีเมล์: draculy13@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ