โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประวัติโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

 

- หลังจากร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2487 คุณนายแจ่ม แสงมณี ภรรยาคนที่สองได้มอบที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา พร้อมบ้านทรงยุโรป 2 ชั้น 1 หลังซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของ ร้อยเอกหลวงฤทธิณรงค์รอนให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 

- กรมสามัญศึกษาสมัยนั้นได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวชื่อว่า โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ในปี พ.ศ. 2510 เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5-ป.7 ) 

- ปี พ.ศ. 2521 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และได้ โอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายให้แก่โรงเรียนวัดสังข์กระจาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-09 13:59:23 น.

นายธนเสฏฐ์ นิติธนากานต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน
นายนาวิน เหมือนแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฤทธิณรงค์รอน

นางสาวอัญชลี ปิ่นรอด
นางอมรา สมานรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 0-2465-4580 อีเมล์: ritthi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริชญา มั่งนิมิตร โทรศัพท์: 0992843384 อีเมล์: lamijung0303@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]