ประวัติโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

 

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่สหศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เปิดทำการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มี นายมนูญ สิงหบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 82.25 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยพระครูโอภาสธรรมโสภณ  เจ้าอาวาสร่วมกับคณะกรรมการวัด ได้ซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกของวัดแล้วมอบให้กรมสามัญศึกษาสร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ปัจจุบันมีอาคารเรียน 5 หลัง มีห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องศูนย์วิชา และอื่นๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงเป็นสถาบันการศึกษาของชุมชนที่เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถใช้เทคโนโลยีร่วมกับวิถีความเป็นคนไทยได้อย่างมีความสุข

ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองให้เป็น โรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน” ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 117 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน และครู 81 คน อัตราจ้างโดยใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 27 คน และลูกจ้างประจำ 9 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-10 14:09:52 น.

นางพรภินันท์ เลาะหนับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม

นางสาวนิภาพร กลิ่นหอม
นางนฤมล ภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,176
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022756661-2, 0 อีเมล์: webmaster@kunnatee.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: โศภิษฐ์ฌา ณ พัทลุง โทรศัพท์: 0846332954 อีเมล์: fffirst11@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]